Upplands Dreverklubb testpilot med DreverData utställning Jumkil/Bälinge

Premiär för nya DreverData på utställningen hos Upplands dreverklubb

Upplands dreverklubb är den första lokalklubben som anordnat officiell utställning på många månader, en vanlig officiell utställning men ovanliga säkerhetsåtgärder för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Men det var inte bara säkerhetsåtgärderna som var ovanliga för denna utställning, något alldeles särskilt pågick nämligen i sekretariatet under utställningen, det var världspremiär av nya DreverData, ersättare för JyckeData.

Den nya webbapplikationen DreverData kan användas online på utställning med kritiker skrivna direkt in i dator/surfplatta, eller med traditionella kritiklappar i papper och inmatning i systemet efter utställningen. Svenska Dreverklubben beslöt i samråd med arrangören för Upplands dreverklubb att vi skulle köra kritiklapparna direkt i systemet online. Mycket arbete har lagts på att vilken ringsekreterare som helst ska kunna använda systemet utan längre utbildning, då inmatningen av kritiklappen i datorn ser exakt ut som pappersvarianten. En stor fördel med att skriva in kritikerna online är att efterarbetet av utställningen med inmatning i systemet mer eller mindre försvinner för klubben.

Det var ett nervöst gäng som startade upp utställningen i DreverData. Allt flöt på riktigt bra och flödet är mycket naturligt och programmets uppbyggnad följer mycket väl det sätt utställningar genomförs i Sverige idag. Men så hände en olycklig omständighet under jaktklassen för tikarna, ringsekreteraren gjorde en manöver som har varit svår att förutse under testningen av DreverData och några kritiker skrevs över med tomt data. Alla hundars resultat finns registrerat, dock saknas kritiktexter för 11 hundar. Dessa texter kommer tyvärr inte att kunna återskapas. Men alla priser, dvs excellent, CK etc finns registrerat och kommer rapporteras in till SKK för stambokföring precis som vanligt. Så det officiella resultatet för dessa 11 hundar påverkas ej utan det är ”enbart” den muntliga kritiken (som brukar redovisas i vår årsbok)  från domare Håkan Hedekäll som gått förlorad. SDK ber om ursäkt för det som inträffat, särskilt till de drabbade hundägarna, och hoppas att ni har överseende med att det var en olycklig omständighet som orsakade detta. Att introducera ett helt nytt system är en resa som brukar innebära ett och annat farthinder längs vägen, det är svårt att göra 100% rätt från början. Problemet är identifierat och ”hålet” kommer att vara tilltäppt till nästa gång det är dags att köra DreverData på utställning. Vi har hög tilltro till att det nya DreverData är ett stort lyft för Dreverklubben och vi är trots denna fadäs glada över att inom kort ha ett nytt system på plats som kommer vara till gagn för alla medlemmar under många år framöver. SDK vill också rikta ett stort tack till Upplands DK som var modiga nog att våga pröva det nya systemet live på sin utställning idag.