Dokument

svenska dreverklubbens hemsida hittar du som utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår utställningsverksamhet. En utställnings genomförande beskrivs här & hur man anmäler sig till utställning beskrivs här. Nedan finner du dokument som är specifika för Upplands dreverklubbs utställningsverksamhet.