Avel – Allmän information

Om du är intresserad av avel eller går i valpköpartankar så kontakta Upplands dreverklubbs avelskontaktman för mer information!

För att en ras ska fortsätta utvecklas så är den viktigaste faktorn att det bedrivs en avel som baseras på att man vill ha en bättre hund i framtiden. Dreverklubben har alltid legat i framkant vad gäller avel och har arbetat hårt för att rasens kvalitéer ska bevaras.

Avelskontaktman
Örjan Englund
Viksta-Eklunda 11 74373 BJÖRKLINGE, 070 537 2189,
orjan.englund@uppsala.se

Läs mer om avel på svenskadreverklubben.se

Kontaktuppgifter till dreveruppfödare i Uppland