Utställningsresultat

Här presenteras resultat från Upplands Dreverklubbs utställningsverksamhet. Resultaten läggs ut efter genomförd utställning. Har du frågor kring utställningsresultat så ta kontakt med styrelsen. Du finner även utställningsresultat i årsboken och på SKKs hunddata.