Rasstandard

Rasstandarden beskriver den ideala drevern med tillåtna avvikelser. Utställningsdomaren använder rasstandarden, utställningsreglerna, domarhandledningen som faktaunderlag vid bedömningen av dreverns exteriör. Domarens bedömning används som underlag i avelsarbete med syfte att bibehålla och utveckla dreverns uthållighet och jaktliga förmåga.

Tik

Hane

Fullständig rasstandard hittar du på Svenska dreverklubbens hemsida: svenskadreverklubben.se/rasstandard