Sponsra Upplands dreverklubb

Nu går det att sponsra klubben genom att skicka ett bidrag via Swish! Klubbens nummer är 123 662 44 31 (OBS! Endast för Swish) – märk gärna ditt bidrag med namn.

I gengäld får man som sponsor synas med en logga både på vår hemsida samt på tryckta skyltar vid evenemang som klubben anordnar!

Stort tack för ditt bidrag!

Sponsorer

Upplands dreverklubb riktar ett stort tack till nedanstående sposorer!