Årsmöteshandlingar UDK 2024-02-11

Dagordning för Årsmöte Upplands Dreverklubb 2024

Verksamhetsberättelse 2024

Verksamhetsplan 2024 

Bokföringsrapporter UDK 2023-12-31  årsmöte 2024

Rambudget 2024

Valberedningens förslag årsmöte 2024