Nu har vi avslutat viltspårskursen med anlagsprov och lite grillfest

Fem dreverägare som har gått en viltspårskurs i Upplands DK regi avslutade med anlagsprov och flertalet blev godkända.

Drevrar med varierande åldrar provade på och för en gång skull slapp vi snö/regn och blåst dvs det blev en lyckad avslutning. Nu väntas nästa steg KM i öppen klass, lycka till önskar Upplands DK.

 

Gruppbild av deltagare/hundar. Längst till höger Gustav Lindström (Gurra 10år) med River Race Penny .

Upplands DK bjöd på lite förtäring som avslutning på kvällen.