Nya Dogtech One generation 2 med förbättringar

WWW.dogtech.se

Gå in på hemsidan dogtech och läs information om produkten samt bilder.

Andra generationens modulära skyddsväst

Efter småförändringar genom årens modeller av Dogtech One så har vi nu så pass stora förändringar på vår modulära skyddsväst Dogtech One att det blir en ny produkt. Dogtech One Generation 2.

Nya materialval, stöd för de flesta av våra tidigare och framför allt framtida tillbehör.

Vargstålshålen på sidorna är nu borttagna och ersatts med ett nytt separat vargstål som fästs i PALS-banden över ryggen samt baktill på lårflärparna. Detta skyddar ryggraden mot vargbett, minskar risken att hunden repar bilar samt att skrammel från vargstål helt uteblir då länkarna sitter var för sig.

Grundvästen levereras med extra flytkraft, finns i två signalfärger och kan kompletteras med vildsvinsskydd och/eller vargskydd.

GPS fickan fästs ovanpå västen med PALS standard som möjliggör montering av ett brett utbud av olika MOLLE-fickor och kamerafästen.

Upplands Dreverklubb medlemmar erbjudande är att under Oktober månad varje år kan Ni antingen komma till Dogtech i Nyköping och köpa / pröva ut väst och erhålla 10% rabatt, eller beställa på order@dogtech.se, hänvisa till medlemskapet till Upplands Dreverklubb, detta tillsammans med att Länsstyrelsen Uppsala län återbetalar 50% av Väst / Vargstål torde göra att fler kan tänka sig att skydda sina familjemedlemmar.