Samtliga vandrings priser skall snarast återlämnas till Pokalfogde Ted Lindström

Berörda Vandringspriser

VP Provbäst: Brinnsjöns Lova: Lasse Elgh

VP Årets allround: R.R. Linux: Thomas Jarl

VP Klubbmästare Drevprov: R.R Blanca: Johan Lindström

VP Viltspår: Ackers Doledoff : Arvid Larsson

VP Bästa unghund Drevprov: Töbroarens Sia: Per-Ove Eriksson