UDK årsmöteshandlingar 2021

UDK Dagordning årsmöte 2021

Bokföringsrapporter UDK 2020-12-31

UDK Verksamhetsberättelse 2020

Valberedningens förslag 2021 

Verksamhetsplan 2021

Rambudget 2021