,

Viktig information angående ny medlemshantering

Efter årsskiftet kommer SKK att ta över medlemshanteringen för Svenska Dreverklubbens räkning. Nedan finner ni information som SDK har gått ut med under gårdagen; 

Vi vill göra er uppmärksamma på att vi from 7 januari överlåter hanteringen av vårt medlemsregister till Svenska Kennelklubben.

Mer information finns att läsa på hemsidan på nedan länk samt i styrelsens mötesprotokoll.

https://svenskadreverklubben.se/ny-medlemshantering-from-7-januari-2020/

Det har figurerat en del feltolkningar och frågor i sociala medier så vi är tacksamma för er hjälp med spridning av korrekt information rörande detta.

Anledningen till bytet är att Lena Lindström under de senaste åren aviserat om att hon vill frånsäga sig denna uppgift och vi i CS har gjort bedömningen att det bästa alternativet är att överlåta hanteringen till SKK som många andra ras-klubbar har gjort före oss. En stor fördel med SKKs medlemshantering är att den är automatiserad, tex uppdateras medlemsregistret automatiskt om en medlem flyttar, tidigare har dessa registerändringar skötts för hand.

Här följer en del viktiga punkter som är bra att känna till:

– Inbetalningskortet som har skickats ut från SKK gäller medlemskap i Svenska Dreverklubben för år 2020. Det har gått ut till alla 2019 års medlemmar i SDK.

– Medlemskapet betalas till SKK:s plusgiro som finns angivet på de utskickade avi-erna. SKK betalar sedan löpande ut de inbetalade medlen till oss i SDK, detta sker månadsvis.

– En skillnad mot innan är att medlemskapet kommer vara löpande, om man betalar sitt medlemskap i september år 2020 så är man medlem till september 2021, alltså inte enbart för kalenderåret 2020.

– På stämman beslutades om en höjning av medlemsavgiften med 50 kr till 400 kr, detta gjordes för att stärka klubbens ekonomi (se stämmoprotokoll 2019) och har alltså ingen direkt koppling till att vi nu byter till SKK:s medlemshantering.

-Övergången sker den 7 januari, fram till dess är det möjligt att lösa medlemskap via SDK:s hemsida (gäller främst nya medlemmar). Sedan kommer den ”produkten” i webbshoppen att tas bort och länkar och information kommer att läggas ut på hemsidan för hur man löser medlemskap framöver.

Om ni får frågor som ni behöver hjälp med att besvara så tag kontakt med Lena Lindström eller någon i CS.