Den 6/12 arrangerar SDK samt Upplands Dreverklubb Nordiska Mästerskapen

Upplands Dreverklubb söker samarbetspartner till Nordiska för att kunna visa mästerskapen LIVE. Upplands Dreverklubb erbjuder Ert företag att marknadsföra er genom tre olika sätt. Provrutesponsring, Prissponsor, Klubbsponsor. Läs mer om detta , klinka på filen Sponsorerbjudande-NM-2024-1.pdf (upplandsdk.se). Om Ni vill veta mer ta kontakt med Henrik Parkkila.

Kontaktuppgifter: henrik.parkkila@gmail.com eller tel: 070-725 1492

 

Sponsorerbjudande NM 2024