Välkommen till UDK;s monter på Sweden Game Fair Wenngarns slott 31/5-2/6-24

Hjärtligt välkommen att besöka Dreverklubben på Swedish Game Fair. I år har vi en stor monter med möjlighet att sitta ner, fika och prata drever samt träffa folk från Dreverklubben. Det kommer också hållas några föredrag i montern på temat Drever. Tid meddelas senare. Dreverklubben finns i monter H 15. Väl mött!